Inventio.IT SMARTapps 

Expandera Business Central
med ytterligare funktioner

SMARTapps är körklara abonnemangsbaserade Extensions (tilläggslösningar) för Business Central/NAV online från Inventio.IT. SMARTapps hjälper bland annat ekonomiavdelningen genom att frigöra tid,  på så sätt kan ekonomiavdelningen ge bättre service till organisationen. Vi erbjuder t.ex. appar som effektiviserar kund- och leverantörsredovisning, underlättar fakturering, optimerar dokumenthantering - och mycket mer.