-->

Hackare älskar hembaserade jobb - stoppa dem

D.   /   Kategori IT-sikkerhed

Många svenska arbetsplatser har blivit arbetsplatser i hemmet. Allt fler företag överväger att etablera dem. Och hackarna älskar det. Så skyddar du din verksamhet. 

Hur du håller igång din verksamhet med nya arbetsflöden och möten online
Som ett av världens mest digitaliserade länder är svenska företag och anställda mogna användare av digital teknik. Vi är väl medvetna om de potentiella farorna med digitala lösningar. Men i en tid då många svenska arbetsplatser har blivit arbetsplatser i hemmet och allt fler företag överväger att etablera hemarbete krävs det extra omsorg och ökad IT-säkerhet.

Dags att ompröva IT-säkerheten
Som både försvarsministern och Center for Cyber ​​Security har meddelat utnyttjar IT-kriminella den speciella situation som hela världen upplever under dessa månader. Antalet datorintrång har ökat lavinartat. Corona är inte längre det enda viruset vi behöver försvara oss mot.

Överväger ni att etablera hemarbete?
Många företag som ännu inte har etablerat distansarbete i hemmet har begränsats onödigt mycket. De vill inte låta anställda använda sina privata datorer som arbetsplatser i hemmet eftersom det är för osäkert. De är emellertid inte medvetna om att man med några få steg enkelt och snabbt kan säkra anställdas privata datorer hemma och därmed etablera hemarbete.

Behöver du skydda befintliga arbetsplatser i hemmet?
För företag som redan har etablerat hembaserade arbetsplatser kan det vara dags att ta ett steg tillbaka och kritiskt granska IT-säkerheten: är den fortfarande lika optimal trots de ökade antalet datorintrång? Utvecklingen påskyndas och fältet för effektiv IT-säkerhet i anslutning till hemarbetsplatser förändras ständigt.

Oavsett om ditt företag har eller överväger att skapa hemarbetslatser kan du minska risken genom att skapa en säker anslutning mellan anställdas privata datorer och företagets nätverk. Våra IT-specialister kan hjälpa dig med detta via enkel och snabb fjärrinstallation av IT-säkerhetslösningar.

Våra IT-säkerhetslösningar optimerar IT-säkerheten för dina hemarbetsplatser i samband med:
- E-postmeddelanden som innehåller bl.a. virus och skadliga koder
- Virus på webbplatser (DNS-skydd som säkerställer att du bara har åtkomst till virusfria sidor)
- Att oönskade människor loggar in på din dator
- Att andra försöker skicka ut falska e-postmeddelanden å era vägnar
- Osäker anslutning till dina system och data från arbetsplatsens laptops hemifrån


Känn er säkra både nu och på lång sikt
Kontakta oss på telefonnummer +45 70 26 98 99 eller skicka ett mail till info@inventio.it och skriv när vi kan kontakta dig.