-->

Servicehantering i Business Central

Stärka din serviceverksamhet

Få ett mer välskött och lönsamt serviceföretag och leverera kundservice i en egen klass med optimal hantering av uppgifter, planering, kunder, medarbetarkompetenser och körtekniker. Allt genom digitaliserade och automatiserade serviceprocesser som ökar din översikt.

Ge kunderna effektiv, optimal service
med intelligenta digitala verktyg

Hantering av servicepriser

Effektivisera hanteringen av servicepriser. Du kan t.ex. ställa in prisgrupper och definiera om priserna ska gälla för exempelvis en begränsad period, en specifik kund eller en specifik valuta. Gör det enkelt att beräkna det totala priset för uppgiften, t.ex. inkluderade komponenter, arbetstyp eller prisstruktur för den enskilda kunden. Systemet säkerställer automatiskt att servicepriset är korrekt baserat på de inställda parametrarna. Du får också enkel tillgång till statistik om lönsamheten för de enskilda fallen.

Kontrakthantering

Med kontrakthantering i Business Central kan du enkelt och säkert förbereda, hantera och övervaka kontrakt med servicekunder. Du sparar mycket tid genom att automatisera skapandeprocesser och genom förmågan att hantera och övervaka alla kontrakt på ett ställe.  Dessutom har funktionaliteten stor potential för dig att öka intäkterna, eftersom det ger dig en skarp översikt över kontraktsförnyelser, uppsägningar och skyldigheter.

Koordinera uppgifter och kompetenser

Om du har löpande fältservicetekniker hjälper Dispatch-funktionaliteten i Business Central dig att kontrollera teknikerna och göra dem effektivare med enkel mobilåtkomst till information om kunden och uppgiften. Servicekontoret har enkel tillgång till att se serviceuppgifter, tillgängliga servicemedarbetare, lagret i de enskilda bilarna och på huvudlagret, samt vilken medarbetare som kompetensmässigt bäst matchar uppgiften.
Business Central Essentials

Microsoft Cloud / Inventio Cloud

För företag som har behöver av avancerad ekonomi, lagerhantering, CRM, försäljning och inköp, case/project.  

659 / 848

Per månad per användare

Business Central Premium

Microsoft Cloud / Inventio Cloud

Samma funktioner som Essentials +  produktionskontroll och servicemodul.

939 / 999

Per månad per användare

Hör mer om servicehantering i Business Central

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt